Haugesund folkebibliotek

Hjem Søk i katalogen Avdelinger Søk på nettet

Verv, priser og hederstegn

Utgivelser

Artikler og "redigert av"

Biografisk stoff og omtaler


 

HELGA DAGSLAND

Født: 28.05.1910
Død:
2003

Fødested: Haugesund
Bosted: Bergen, Oslo, Haugesund
Debutbok: Sykepleier – en utfordring (1955)

 

KORT OMTALE:

Helga Dagsland er født i Haugesund og tok artium der i 1929. Deretter utdannet hun seg til sykepleier i Bergen og tok eksamen i høyere sykepleier utdanning i 1946. Helga Dagsland tok magistergraden ved Teacher’s College, Columbia University i New York (1958) og filologisk embetseksamen med adminstrasjon som hovedfag ved universitetet i Oslo (1965).. Til alt overmål tok hun også statsvitenskap mellomfag i 1975.

Opplistingen ovenfor skildrer Helga Dagland i et nøtteskall. Hun var opptatt av sykepleie, kunnskap og administrasjon, både i sitt yrke og sitt forfatterskap. Hun utviklet seg som sykepleier og ble avdelingssykepleier, operasjonssykepleier og sjefsykepleier. Senere ble hun blant annet viserektor og klasseleder for administrasjonslinjen ved Norges Sykepleierhøgskole der hun som høyskolelektor også underviste i administrasjon i 18 år.

Samtidig har hun hatt tid til tillitsverv og oppdrag: 6 år som leder av Norsk Sykepleierforbund, generalsekretær for og leder av utdanningsavdelingen i sykepleierforbundet, forskningsoppdrag for samme forbund, medlem av rådet i Norsk Institutt for sykehusforskning og formann i Nordisk forskningskomité for sykepleiere. I alle sine oppgaver understreket hun det hun definerte som de viktigste egenskapene hos en sykepleier: Kunnskap og godhet.

I 1977 gikk Helga Dagsland, "sykepleiens grand old lady" (Haugesunds Avis 1977), av med pensjon og flyttet tilbake til Haugesund. I den anledning uttaler hun til Haugesunds Avis: "Nå er jeg så fri at jeg kan sette meg ned og skrive". Hun holdt ord, det viser bibliografien nedenfor. Men i pensjonsalderen fikk hun tid til å være mer enn fagbokforfatter. Hun gav ut en diktsamling, noveller samt bøker som kan karakteriseres som andakter/religiøse betraktninger.

Tilbake til toppen

VERV, PRISER OG HEDERSTEGN:

Norges Røde Kors hederstegn i gull (1970)
Florence Nightingale-medaljen (1971)
Ridder av første klasse av St. Olavs orden (1981)
Æresmedlem i Norsk Sykepleierforbund
Æresmedlem Norsk forening for helsetjenester
Æresmedlem Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av sykepleielærere

Tilbake til toppen

UTGIVELSER:

Sykepleie - en utfordring ..
Undertittel: en studie over sykepleie ved medisinske
sykdommer, med belysning av en del faktorer som influerer på denne,
kvalitativt og kvantitativt
Norsk Sykepleierforbund : Oslo, 1955.

Hva gjør oversøster?
Undertittel: En analyse av oversøsters virksomhet ved et interessentskaps sykehus
2 b.
Oslo ; Norsk Sykepleierforbund, 1958.
Merknad: Stensiltrykk

Administrasjon av grunnskoler i sykepleie
Oslo ; Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av sykepleielærere, 1962.
Merknad: Stensiltrykk

Informasjon – initiativ – inspirasjon
Undertittel: et spørreskjema vedrørende administrasjon av grunnskoler
Oslo ; Landsgruppen av sykepleielærere, 1962

Lederskap i skolen
Undertittel: En undersøkelse av tre norske sykepleierskolers administrasjon,
sett i forhold til alminnelig aksepterte prinsipper for demokratisk administrasjon
Oslo, 1963.
Genre: Hovedoppgave

Lederskap i skolen
Undertittel: En undersøkelse av tre norske sykepleierskolers administrasjon,
sett i forhold til alminnelig aksepterte prinsipper for demokratisk administrasjon
Oslo, Norsk Sykepleierforbund, 1965.

Skoleadministrasjon
Oslo ; Norges høgre sykepleieskole, 1965.

Organisasjonskunnskap
Oslo, Norsk Sykepleierforbund, 1966.

2. utgave i 1972, 3. utgave i 1977.

Administrasjon av sykepleieservice
Undertittel: En innføring i administrasjonens problematikk, for
sykepleiehøyskolens studenter
Oslo ; Norsk Sykepleieforbund, 1965.
Merknad: Også utgitt 1984.

Introduksjonsmateriale til forskning
Oslo, Norsk Sykepleierforbund, 1965.
Merknad: Stensiltrykk

Administrasjon for grunnskolens elever
Oslo, Norsk Sykepleierforbund, 1968.

Personaladministrasjon
Undertittel: Utdrag fra Strauss and Sayles: Personell
Oslo, eget forlag, 1970.

Når du er syk (82-00-27364-4)
Undertittel: Fjorten sykehistorier med basis i den sykes egne opplevelser.
Oslo : Universitetsforlaget., 1979.
2. utg. 1995.

Vårdsmiljö
Samspel patienter och personal
Lund ; Studentlitteratur, 1979.

Generell administrasjon (72-7269-001-2)
Undertittel: Utdrag av litteraturen med en del kommentarer
Oslo ; Norsk Sykepleierforbund, 1979.

Demokratisk skoleadministrasjon (82-518-0773-5)
Undertittel: Om ledelse av profesjonelle skoler med utgangspunkt i en undersøkelse av tre norske sykepleierskolers administrasjon
Oslo, Tanum-Norli, 1979.

Mennesker og ledere (82-00-27577-9)
Oslo : Universitetsforlaget., 1980.

Lysriket. (82-531-3244-1)
Oslo : [S.n.], 1981
Genre: Andakter/religiøse betraktninger

Hverdagspasteller (82-090-1959-7)
Oslo : Dreyer, 1981
Genre: Noveller

Sykepleie som terapi (82-00-2841-7)
Oslo : Universitetsforlaget, 1983
Merknad: I serien: Søkelys på sykepleien)

Gull og grus (82-503-0677-5)
Oslo : Ansgar, 1985.
Genre: Religiøse betraktninger

Mennesket (82-503-07865)
Oslo : Ansgar, 1987
Genre: Dikt

Caritas (82-00-03850-5)
Undertittel: Det handler om sykepleie
Del I : sykepleie i syv dimensjoner
Del II. Perpektiv..
Oslo : Universitetsforlaget., 1990.

Gull og grus
Kabb, 1997.
Genre: Lydbok

Tilbake til toppen

ARTIKLER  OG "REDIGERT AV"

Helga Dagsland har skrevet et mange faglige artikler, trykket ulike steder, samt lederartikler
i fagbladet for Norsk Sykepleierforbund. Disse er ikke tatt med i denne oversikten
.

 

Sykehusadministrasjon
Undertittel: Enkelte aspekter
Samlet og redigert av Helga Dagsland
Utg. 1970 og 1977.

BIOGRAFISK STOFF OG OMTALER

Festskrift til Helga Dagsland
Oslo ; Norsk Sykepleierforbund, 1980.
Note: Utgitt i anledning hennes 70-årsdag

Norsk biografisk leksikon

Kilder:

Diverse bibliotekkataloger, klippsamling Haugesund folkebibliotek.

Tilbake til toppen

 

Send oss e-post på:
folkebibliotek@haugesund.kommune.no
 
Sist oppdatert: 14.september 2004, av T.S.